СИСТЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ШОФИРАНЕТО

Помощ при паркиране

Система за помощ при паркиране

parking

Сред системите за подпомагане на шофирането, с които са оборудвани автомобилите, е и „Park assist“ или „Помощ при паркиране“. Това е система, която много често влиза в реална употреба. Първите такива системи се появяват преди десетина години и оттогава значително са еволюирали.
„Системата за помощ при паркиране“ предлага помощ на водача при успоредно и паралелно паркиране. Първите системи на пазара работят само при успоредно паркиране и то само при влизане на автомобила в паркомястото, не и при излизане от него.

Как работи системата:
Приближавайки се до свободно място, водачът подава мигач, с което показва на автомобила, че трябва да измери пространството за паркиране. Ултразвуковите сензори позволяват на функцията „Park Assist“ да играе по-активна роля при паркиране. Първо сензорите на двете брони откриват паркомясто, достатъчно голямо за автомобила. След като мястото е измерено, системата посочва на водача, че може да паркира автомобила. При спирането на автомобила и включване на предавка за заден ход, автомобилът, благодарение на ултразвуковите сензори, определя как ще се направлява, за да паркира паралелно на тротоара. След това функцията Park Assist автоматично направлява автомобила да заеме паркомястото.
Водачът въздейства на скоростта, спирачката, на предавките и съединителя (при версиите с механични скоростни кутии). Когато автомобилът влиза или излиза от паркомясто, функцията Park Assist предоставя на водача визуални и звукови насоки и информация, за да гарантира безопасността. Водачът може също да поеме контрола върху управлението по всяко време, просто, като поеме контрола над волана. При системите от последно поколение като тези, с които оборудват новия 308, водачът натиска единствено спирачката. Автомобилът сам управлява посоката и скоростта както на преден, така и на заден ход.
Във времето, в което автомобилите изглеждат все по-обемни и понякога в противоречие с ограничените места за паркиране, помощта при паркиране се превръща в решение, заслужаващо внимание. Още повече, че тази система отговаря на нуждите на общество, което иска да се придвижва свободно, сигурно и независимо.