ПРОПУСКАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО
Peugeot Assistance

ПЪТНА ПОМОЩ PEUGEOT ASSISTANCE

 

Peugeot ASSISTANCE Ви оказва безплатна помощ на пътя, ако Вашият автомобил е обездвижен вследствие на техническа повреда, която се покрива от договорната гаранция на Peugeot или по договор на Peugeot с Вас за предоставяне на сервизни услугиi, който е във валидност или създаден към момента на произшествието, например увреждане на гумите, загубени ключове или неправилен вид гориво. За всеки друг случай, свързан с неизправност, която не е по автомобила, при заявка, Peugeot ASSISTANCE може да осигури съдействие посредством дружества за пътна помощ.

 

24 часа на ден 7 дни в седмицата (+359) 2 85 58 106 и 00 800 111 22 (само от стационарни телефони на Виваком)  Peugeot ASSISTANCE

 

 

 

ПЪТНА ПОМОЩ PEUGEOT Assistance: МОЖЕТЕ ДА РАЗЧИТАТЕ НА НАС


Peugeot Assistance може да осигури съдействие при:

 

  • Денонощна пътна помощ: 0 - 24ч., всеки ден, включително в почивни и празнични дни. Бързо отзоваване при повикване. Авариен автомобил за пътна помощ: повредите, за които това е възможно, се отстраняват на място.
 
  • Прецизна диагностика: благодарение на професионализма на техниците от Peugeot. Развита мрежа за пътна помощ.

 

Услугата се прилага, независимо от това дали превозното средство все още принадлежи на първия си собственик, или е препродадено.

 

Оторизираният сервиз Peugeot Ви предоставя алтернативни начини за безплатно пътуване, ако Вашият автомобил е обездвижен, вследствие на повреда, която се покрива от договорната гаранция на Peugeot или от валиден договор за предоставяне на услуги от Peugeot, или евентуално на Ваши разноски за продължаване на пътуването Ви или прибиране до дома.

 


ПОМОЩ ОТ ВАШИЯ АВТОМОБИЛ

 

В случай на катастрофа, повреда или инцидент, използвайте автоматичното и геолокализирано спешно съобщение, за да осигурите бърза и ефективна реакция.


В случай на удар Вашият автомобил автоматично осъществява спешно обаждане без никакви действия от Ваша страна. В случай на повреда или инцидент можете да се свържете с Peugeot Connect Assistance чрез бутона „Лъв“ на бордното табло.

 

ПРИЛОЖЕНИЕТО MYPEUGEOT

 

Благодарение на приложението MyPeugeot, можете да се свържете с Peugeot Assistance по всяко време.

 

 

ПЪТУВАЙТЕ СПОКОЙНО Peugeot ASSISTANCE осигурява Вашата мобилност

 

В периода на двугодишната производствена гаранция, ако сте аварирали на пътя и възникналата неизправност не може да бъде установена в сервиза в рамките на деня, може да бъде предоставен заместващ автомобил, който ще бъде от същата или подобна категория на Вашия, в зависимост от местните наличности и който може да ползвате за срок не по-дълъг от 4 дни(с цел продължаване на пътуването ви). Необходимо е да върнете заместващия автомобил на същото място, откъдето сте го взели.

 

В случай че сте аварирали на повече от 100 км (62 мили) от дома си, можете да изберете едно от следните решения:

 

  • настаняване в хотел с включена закуска за максимален период от четири нощувки, или
 
  • предоставяне на заместващ автомобил съгласно горепосочените условия, или
 
  • пътуване до дома Ви с влак в 1-ва класа или със самолет в икономична класа, включително всички възникнали разходи по пътуването между Оторизирания сервиз и железопътната гара или летището.

 

Ще бъде предоставен безплатно еднопосочен билет за пътуване с влак или със самолет за един човек за вземането на ремонтирания автомобил.

Лицата, които се ползват с гаранцията са шофьорът и всички останали пътници до максимално допустимия брой места, посочен в свидетелството за регистрация на автомобила.

 

24 часа на ден 7 дни в седмицата (+359) 2 85 58 106 и 00 800 111 22 (само от стационарни телефони на Виваком)  Peugeot ASSISTANCE.

 

 

Кой може да се възползва от услугата?

 

Водачът на автомобила, както и лицата, участващи в пътуването към момента на инцидента, в рамките на броя на местата, посочени в свидетелството за регистрация на автомобила.

Собствениците, потребителите и пътниците на линейки и леки медицински превозни средства, както и превозни средства за обществен транспорт, са изключени от тази услуга. Услугата не е активна за таксита, учебни автомобили, превозни средства, преминали техническа трансформация, превозни средства, използвани в състезания или рали, както и автомобили за даване под наем.

 

 

Покрити инциденти

 

Покрити са механични, електрически или електронни повреди, аварии, пробиви, загуба на ключове, неправилно заредено гориво и повреда на акумулатора. Не са обхванати следните инциденти: пожар, кражба или опит за кражба, недостиг на гориво, недостиг на урея, наводнение, природни бедствия, вандализъм, безредици, обездвижване от полициятаi.

Услугата е достъпна чрез обаждане на номер (+359) 2 85 58 106 и 00 800 111 22 (само от стационарни телефони на Виваком) - всеки ден от годината, включително почивните дни и празниците, 24 часа на ден.