$(‘h1’).removeClass(‘some-font’).addClass(‘myFirstFont’);
АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ (COVID-19) - ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ
/image/65/7/e-legend-banner.461657.jpg
/image/65/7/e-legend-banner.461657.jpg