/image/37/1/402-0501ab002.152183.707371.jpg
/image/37/1/402-0501ab002.152183.707371.jpg
ИСТОРИЯ

РАЗНООБРАЗЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА МАРКАТА PEUGEOT

От самото начало, марката Peugeot разнообразява продуктите си, като остава последователна в индустриалния си подход. Нашата стратегия винаги е съобразена с нуждите на нашите клиенти и заобикалящата ни среда.

1824

Първо разнообразяване на продуктовата гама

/image/44/5/illus-1824-diversification.153444.707445.png

Компанията Peugeot Frères започва производство на ръчни инструменти за всички занаяти.

1840

Производство на мелнички

/image/44/4/c5-moulin-a-cafe.153442.707444.jpg

Започва производство на мелнички за кафе за домашна употреба, но и за търговски цели (магазини, кафенета...) Днес, правата за лиценза са прехвърлени, но мелничките на Peugeot все още се произвеждат със същия механизъм.

1852

Производство на кринолини на стоманени обръчи

/image/44/7/crinoline-resize.159270.159270.707447.jpg

Производство на 8,5 тона кринолини на стоманени обръчи месечно, вместо традиционните и по-крехки от плетена ракита.

1933

Електрически инструменти

/image/44/3/c5-lustreuse-00021.153440.707443.jpg

Peugeot започва производство на електрически инстументи през 1933 г., преди официалното им спиране през 1986 г.

2012

Създаване на « Peugeot Design Lab »

/image/44/6/illus-2012-diversification.153448.707446.png

Peugeot отваря свое студио за дизайн в услуга на клиентите извън автомобилния сектор.