ПРОПУСКАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО
Актуализирайте Вашия GPS

АКТУАЛИЗИРАЙТЕ ВАШИЯ GPS

Защо да актуализирате Вашия GPS?

Вашата навигационна система се нуждае от актуални картографски данни, за да функционира оптимално.

Ето защо Peugeot предлага редовно да актуализирате Вашия GPS и неговата картография.

Моля, въведете Вашия VIN номер*

Моля, въведете валиден VIN

* VIN („Идентификационен номер на автомобила“) е посочен в талона на Вашия автомобил. Трябва да се състои от 17 знака, започващи с VF3 или VR3.

Препоръчваме Ви да се свържете от компютър, за да актуализирате Вашия GPS.

ПОСТОЯННО ПРОМЕНЯЩА СЕ ГРАДСКА СРЕДА

Всеки ден се строят нови пътища, разширяват се пешеходните зони, много улици се затварят. Навигация с обновени карти ще Ви помогне да избегнете непредвидени ситуации.

ОПТИМИЗИРАНО ПЪТУВАНЕ

За да използвате пълноценно навигационната система е необходимо да обновявате регулярно Вашите карти. По този начин ще спестите ценно време и ще намалите изминатите километри.