ПРОПУСКАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО
БАНКОВИ СМЕТКИ

БАНКОВИ СМЕТКИ

 

СМЕТКИ НА "СОФИЯ ФРАНС АУТО" АД

Банка ДСК АД
Банкови сметки:
в лева: BG43STSA93000015936028
в евро: BG05STSA93000015936033
BIC: STSABGSF

Обединена българска банка АД
Банкови сметки:
в лева: BG86UBBS80021009363250
в евро: BG42UBBS80021460301910
BIC: UBBSBGSF

ПроКредит Банк (България) EАД
Банкови сметки:
в лева: BG47PRCB92301051009001
в евро: BG29PRCB92301451009001
BIC: PRCBBGSF

УниКредит Булбанк АД
Банкови сметки:
в лева: BG94UNCR96601000046678
BIC: UNCRBGSF

 

 

СМЕТКИ НА "ЛИЗИНГОВА КЪЩА СОФИЯ ЛИЗИНГ" ЕАД

Банка ДСК АД
Банкови сметки:
в лева: BG20STSA93000015936830
в евро: BG52STSA93000015936836
BIC: STSABGSF

УниКредит Булбанк АД
Банкова сметка:
в лева: BG70UNCR96601030408207
BIC: UNCRBGSF

Обединена българска банка АД
Банкова сметка:
в лева: BG94UBBS80021010939550
BIC: UBBSBGSF

Прокредит банк (България) АД
Банкови сметки:
в лева: BG74PRCB92301053466301
в евро: BG56PRCB92301453466301
BIC: PRCBBGSF

 

 

СМЕТКИ НА "ЕС ЕФ ЕЙ ОКАЗИОН" ЕООД

Банка ДСК АД
Банкови сметки:
в лева: BG10STSA93000018512069
в евро: BG74STSA93000020931940
BIC: STSABGSF

УниКредит Булбанк АД
Банкова сметка:
в лева: BG52UNCR96601072730504
BIC: UNCRBGSF

Обединена българска банка АД
Банкова сметка:
в лева: BG05UBBS80021018801450
BIC: UBBSBGSF

 

 

СМЕТКИ НА "ИСУБУС" ООД

ПроКредит Банк (България) EАД
Банкова сметка:
в лева: BG56PRCB92301051120001
в евро: BG38PRCB92301451120001
BIC: PRCBBGSF

 

 

СМЕТКИ НА "ЛИОН РЕНТ-А-КАР" ЕООД

Банка ДСК АД
Банкови сметки:
в лева: BG72STSA93000021362947
в евро: BG54STSA93000022407088
BIC: STSABGSF

Обединена българска банка АД
Банкова сметка:
в лева: BG51UBBS80021010965350
BIC: UBBSBGSF

УниКредит Булбанк АД
Банкова сметка:
в лева: BG77UNCR70001522633389
BIC: UNCRBGSF

 

СМЕТКИ НА "ЕС ЕФ ЕЙ БРОКЕР" ЕООД

Банка ДСК АД
Банкови сметки:
в лева: BG83STSA93000016737692
в евро: BG98STSA93000019251565
BIC: STSABGSF

Обединена българска банка АД
Банкова сметка:
в лева: BG03UBBS80021016591050
BIC: UBBSBGSF

УниКредит Булбанк АД
Банкова сметка:
в лева: BG43UNCR96601052951202
BIC: UNCRBGSF

Проверете Вашата фактура тук.