Министърът на здравеопазването ги прие лично

На 04.11.2020 г. бяха официално предадени 20 броя нови оборудвани линейки Peugeot Boxer за нуждите на спешна помощ. Ключовете получи министърът на здравеопазването проф. Костадин Ангелов, който от своя страна ги връчи на центровете за спешна медицинска помощ в София, Пловдив и Варна.

Евгений Градинар, Изпълнителен директор Административна дейност на София Франс Ауто, бе сред официалните лица по време на церемонията. Автомобилите са закупени в изпълнение на проект BG16RFOP001-4.001-0001 "Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ", финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014–2020.