Проверка за активна сервизна кампания

Кампаниите за обслужване се отнасят до безопасността на Вашия автомобил или до техническата му изправност. При наличие на текуща кампания е необходимо да се свържете с Вашия оторизиран сервиз в най-скоро време. Това обслужване се извършва безплатно.Търсене

"VIN (Vehicle Identification Number) номерът е указан в документа за регистрация на вашия автомобил. Той съдържа 17 символа, започващи с VF3 или VR3."

Описанието не е налично в момента. Моля свържете се със сервизен център.

Активни кампании

Предстояща кампания за безопасност

Предстояща кампания за подобрения

Приключени кампании

Кампанията за безопасност вече е приключена.

Кампанията за подобрения вече е приключена.