TRAVELLER СИГУРНОСТ

/image/02/1/peugeot_traveller_galerie-1-2.133021.jpg
/image/02/1/peugeot_traveller_galerie-1-2.133021.jpg

PEUGEOT Traveller

За осигуряване на по-комфортно и безопасно шофиране, комбиспейсът PEUGEOT Traveller разполага с широка гама оборудване в помощ на водача от последно поколение.

VISIOPARK 1

/image/05/5/peugeot_traveller_layout4-2.133055.jpg

Камерата за обратно виждане се активира автоматично при потегляне на заден ход. Тя осигурява 180-градусов изглед отгоре на областта зад вашия комбиспейс и околностите му. Този заден изглед включва насочващи линии, които се движат заедно с волана. Ако бъдат установени препятствия зад автомобила, системата увеличава изгледа, като го допълва с още изгледи при поискване.

РАЗПОЗНАВАНЕ НА ЗНАЦИТЕ И ПРЕПОРЪКА ЗА НАМАЛЯНЕ НА СКОРОСТТА

Многофункционалната камера разпознава пътните знаци за ограничение на скоростта и ви информира за това огранчение на таблото и/или на head-up дисплея. Ограничението на скоростта ви се предлага като рефентна стойност за автопилота или ограничителя на скоростта, ако са активирани.

АВТОМАТИЧНО ПРЕВКЛЮЧВАНЕ МЕЖДУ КЪСИ И ДЪЛГИ СВЕТЛИНИ

Тази интелигентна система е активна през нощта и превключва автоматично между дълги и къси светлини и обратно, в зависимост от другите превозни средства, засечени от камерата.

ACTIVE SAFETY BRAKE

Активната спирачка за безопасност е ново поколение система за автоматично аварийно спиране при засичване на опасност от предстоящ сблъсък. Камерата и радарът засичат всяко движещо се или неподвижно препятствие. В случай на липса на реакция или на недостатъчно спирачно усилие от страна на водача, системата задейства спирачката вместо него. Тя помага да се избегне въздействието на скоростта, ако тя е по-ниска от 30 км/ч, и по този начин да се намалят последствията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРИ НЕВОЛНО ПРЕСИЧАНЕ НА ОСЕВАТА ЛИНИЯ

/image/05/6/peugeot_traveller_layout4-6.133056.jpg

Системата позволява да бъде засечено неволно пресичане на прекъснатата и непрекъсната осева линия при неподаден сигнал с мигачите. Звуковото и зрително предупреждение е особено полезно в случай на сънливост или намалена концентрация на водача.

НАБЛЮДЕНИЕ НА МЪРТВATA ЗОНA

Благодарение на 4-те датчика, разположени на предната и задната броня на вашия комбиспейс, се осъществява наблюдение на мъртвите зони, което позволява да бъдете информирани за наличието на превозно средство в мъртвата зона отдясно и отляво по време на цялото пътуване. В съответното странично огледало или на екрана на бордното табло се появява предупредителен светлинен сигнал.

ВЪЗДУШНИ ВЪЗГЛАВНИЦИ

/image/05/7/peugeot_traveller_galerie-22-2.133057.jpg

PEUGEOT Travller може да бъде оборудван с 6 въздушни възглавници, от които 2 предни, 2 странични и 2 въздушни възглавници тип "завеса" на втори и трети ред, които предпазват главите на пътниците отзад.

ТЕСТ EURO NCAP

Обединяването на множество системи за безопасност с новата платформа и подсилената структура осигури на PEUGEOT Traveller 5 звезди на тестовете Euro NCAP.