PARTNER TEPEE СИГУРНОСТ

Благодарение на своето модерно оборудване, Partner Tepee повишава нивото на сигурност на водача и пътниците.

КАМЕРА ЗА ЗАДЕН ХОД

/image/33/7/peugeot_par_2015_394_fr.132337.jpg

Камерата за заден ход се активира автоматично при включване на задна скорост. Така, водачът наблюдава траекторията на автомобила, изобразена на 7’’ сензорен екран и извършва маневрата в условията на повишена сигурност.

ACTIVE CITY BRAKE

/image/33/1/peugeot_par_2015_089_fr.132331.jpg
/image/33/6/peugeot_par_2015_143_fr.132336.jpg

Active City Brake (Автоматично спиране в градски условия при риск от сблъсък) е система за въздействие върху спирачките. Когато автомобилът се движи със скорост под 30 км/ч в градски условия, системата намалява риска от сблъсък или редуцира тежестта на сбъсъка в случай на липса на намеса от страна на водача.

ПОМОЩ ПРИ ПАРКИРАНЕ НАПРЕД И НАЗАД

/image/33/2/peugeot_par_2015_090_fr.132332.jpg

Системата за помощ при паркиране, звукова и графична, регистрира всяко препятствие, което попада в обсега на автомобила по време на маневра. Тя може да бъде допълнена с камерата за заден ход за улеснени маневри .

GRIP CONTROL®

/image/33/3/peugeot_par_2015_256_fr.132333.jpg
/image/33/8/peugeot-par-2015-093-fr.img.132338.jpg

Grip control® спомага за повишаване на двигателните възможности на Partner Tepee Outdoor с помощтта на специална система против приплъзване. Сняг, кал, пясък, ESP или ESP OFF, какъвто и режим да изберете с помощта на регулатора, разположен на бордното табло, вие ще се възползвате от възможностите за движение, адаптирани към спецификата на съответния тип терен.

ПОМОЩ ПРИ ПОТЕГЛЯНЕ ПО НАКЛОН

Системата за помощ при потегляне по наклон задържа автомобила неподвижен за кратко време, независимо дали е на преден или заден ход по наклон от над 5%. По този начин системата осигурява на водача достатъчно време за преминаване от педала на спирачката към педала на газта.

ESP

/image/33/5/peugeot_par_2015_507_fr.132335.jpg

Системата ESP (Electronic Stability Program) обединява системата за Динамичен контрол на стабилността (CDS) и системата против приплъзване на колелата (ASR).
Системата за Динамичен контрол на стабилносттаe (CDS) връща автомобила в правилната траектория, в границите на законите на физиката, ако компютърът отчете ситуация на недозавиване или презавиване. Системата против приплъзване на колелата (ASR), въздействаща върху двигателя и спирачките, позволява да се запази сцеплението с пътната настилка и контрола на движението на автомобила.

РЕГУЛАТОР/ОГРАНИЧИТЕЛ НА СКОРОСТТА

/image/33/4/peugeot_par_2015_371_fr.132334.jpg

Регулаторът на скоростта поддържа скоростта на автомобила постоянна, без необходимост от въздействие върху педала на газта, а ограничителят на скоростта садържа поддържа скоростта на автомобила в рамките на програмираната.

ФАРОВЕ ЗА МЪГЛА СЪС СТАТИЧНО ОСВЕТЯВАНЕ В ЗАВОЙ

За още по-голяма сигурност и подобрена видимост на пътя, светлинният сноп от предния фар за мъгла, позициониран от страната на завоя, осветява вътрешната му част, когато скоростта на движение е под 40 км/ч. Използването на това допълнително статично осветление в завой е особено ценно в условията на градско шофиране, на кръстовищата и при маневри на паркинг, както и при шофиране по пътища с изразени завои.