ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ

finansov lizing

ЛИЗИНГОВИ УСЛОВИЯ

СФА ЛИЗИНГ ДСК ЛИЗИНГ РАЙФАЙЗЕН ЛИЗИНГ
Срок на лизинга  до 60 месеца до 72 месеца До 72 месеца
Лихва 4,49% фиксирана 2.90% променлива 2.90% променлива
Такса за финансиране НЯМА 1.50% 1.50%

Забележка: Всички допълнителни разходи, свързани с регистрацията на автомобилите в КАТ, застраховки, маркировки и други се заплащат от клиента. За повече информация и индивидуална оферта се обърнете към най-близкия дилър.