АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ (COVID-19) - ВИЖТЕ ПОВЕЧЕ

Свържете се с отдел Корпоративни клиенти

Контакти

Corporate_contacts

ДРАГАНА ИВАНОВА
Мениджър корпоративни клиенти
Тел.: 02/ 892 11 40
мобилен: 0889 255 513
E-mail: dragana.ivanova@peugeot.bg

МЕРИ ГРОЗЕВА
Търговец корпоративни клиенти
Тел.: 02/ 892 11 35
мобилен: 0886 916 000
E-mail: mery.grozeva@peugeot.bg

Адрес: гр. София, п.к. 1839
бул. "Ботевградско шосе" 459