centalen ofis

 

 

 

София Франс Ауто

Централен офис

 

София 1839, бул. Ботевградско шосе 459

Тел.: 02/ 892 11 00, 02/892 11 29

Е-mail: sfa@peugeot.bg

 

Употребявани автомобили: 02/8921-18302/8921-187

Факс: 02/ 892 12 02

 

Работно време

 

Оказион

Понеделник - петък Събота Неделя
от 9:00 до 18:00 от 10:00 до 16:00 -

 

Лизинг

Понеделник - петък Събота Неделя
от 9:00 до 18:00 - -

 

Застраховки

Понеделник - петък Събота Неделя
от 9:00 до 18:00 - -

 

Корпоративни клиенти

Понеделник - петък Събота Неделя
от 9:00 до 18:00 - -