ПОЗИЦИЯ НА PSA PEUGEOT CITROËN ПО ОТНОШЕНИЕ
НА ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ И РАЗХОДА НА ГОРИВО

PSA Peugeot Citroën потвърждава съответствието на произвежданите автомобили с нормите, наложени по отношение на вредните емисии, и поема инициатива за публикуването на данни за разхода на гориво от страна на клиенти в сътрудничество с трета, независима страна.
1

В контекста на медийния шум около дизеловите двигатели, който засяга целия автомобилен сектор, PSA Peugeot Citroën държи да предостави възможно най-изчерпателна информация на своите клиенти, инвеститори и други заинтересовани лица.

PSA Peugeot Citroën потвърждава, че спазва всички процедури за одобрение, които са в сила в страните, в които PSA извършва дейност, и че превозните средства на Групата никога не са били оборудвани със софтуер или устройство, което може да открие проверка за съответствие и да активира система против замърсяване (обработка на NOx – азотни оксиди), която не функционира при употреба от клиенти.

PSA Peugeot Citroën е първият производител, въвел повсеместно технологията SCR (Селективна каталитична редукция) Blue HDi за всички леки автомобили с дизелови двигатели, отговарящи на стандарта Euro 6. Тази система за намаляване на замърсяването, за която Групата е предоставила стотици гаранции, е призната в много публикации за най-ефективната технология за справяне с азотните оксиди.

В същия дух PSA Peugeot Citroën изобрети филтър за твърди частици 11 години преди това да бъде наложено от емисионната норма Euro 5 през 2011 г. за всички автомобилни производители.

Поради загриженост за доверието на своите клиенти PSA Peugeot Citroën поема инициативата да:

·         Публикува разхода на гориво на автомобилите си при употреба от страна на клиенти, измерен със съдействието на трета, независима страна, като допълнение към нормите за разход;

·         Да подсигури технически средства за предварителна подготовка на бъдещата процедура WLTP*, която ще даде още по-добра представа за реалните условия на употреба.

 

*Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure – Международни съгласувани правила за изпитания на леките автомобили