Общи условия

1. Решаване на потребителски спорове

С настоящото информираме потребителите за съществуването на електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове и за възможността да я използват за разрешаване на засягащите ги спорове. Нейният адрес е: http://ec.europa.eu/odr
 
Органите за алтернативно решаване на спорове, в чийто обхват на дейност попада дейността на София Франс Ауто е: Обща помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите, със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник, Адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 517, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.sofia@kzp.bg
 
Органите за алтернативно решаване на спорове, в чийто обхват на дейност попада дейността на Лизингова къща "София лизинг" е: Секторна помирителна комисия за разглеждане на спорове в областта на финансовите услуги, включително и при предоставянето на финансови услуги от разстояние, свързани с предоставяне на потребителски и ипотечни кредити. Адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 603, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.credits@kzp.bg
 
Органите за алтернативно решаване на спорове, в чийто обхват на дейност попада дейността на Лион рент-а-кар е: Обща помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите, със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник, Адрес: гр. София 1000, пл. Славейков № 4А, тел. 02/ 9330 517, интернет страница www.kzp.bg; e-mail: adr.sofia@kzp.bg