Лизингова къща София Лизинг

 

 

 

Лизингова къща София лизинг

 

Изпълнителен директор Оперативна дейност: 02/ 892 12 00

Заместник началник отдел Лизинг: 02/ 892 12 21, 0886 71 11 64

Оперативна лизингова дейност: 02/ 892 12 03, 892 12 07, 892 12 01, 892 12 06, 0877 03 37 71

Клиенти изтекъл лизинг: 02/ 892 12 01, 892 12 03, 892 12 06, 892 12 07, 0877 03 37 67

Прехвърляне на собственост: 02/ 892 12 02, 0877 03 37 67

Смяна лизгополучател: 02/ 892 12 07, 892 12 03, 89 12 06, 892 12 01, 0877 03 37 67

Корпоративни клиенти: 02/ 892 12 01

Тотални щети и Buy-back: 02/ 892 12 07

Клиенти с автомобили BMW и MINI: 02/ 892 12 04, 892 12 03, 0886 67 00 03

Пълномощни за България и чужбина: 02/ 892 12 03, 892 12 07, 892 12 01, 892 12 06, 0877 03 37 71

Факс: 02/ 892 12 19 E-mail: leasing@sofialeasing.bg

Управител Брокер 2001: 02/ 892 12 20

Оперативна застрахователна дeйност: 02/ 892 12 22, 892 12 23, 892 12 24, 0879 12 35 02

 

Работно време

 

Понеделник - петък Събота Неделя
от 9:00 до 18:00 - -